Sık Sorulan Sorular

Volatile Corrosion Inhibitors (VCI – Uçucu Korozyon Önleyici) Nedir?

Askeri ambalajlamanın önem kazandığı yıllarda VCI ürünleri büyük tecrübe ve araştırma sonucu öne çıkmıştır. Ürünlerinizi dış etkilerden koruyacak olan en iyi ambalajlama yöntemidir. Çünkü VCI kimyasalları ve molekül bileşenleri havaya salınarak  pas ve korozyon oluşumunu engeller. .

VCI Yöntemi kağıt, mukavva, film, sıvı, toz, alüminyum bariyer ve naylon poşet şeklinde uygulanabilir.

Kullanıldığı yerde sürekli olarak koruyucu buhar yayarak içerideki havanın pas önleyici moleküllerle doldurulmasını sağlar. Ambalajın kapatılmasından 15 dakika sonra koruma başlar.

VCI ürünleri ile ambalajlanan metallerin yüzeyi anti-korozyon bir madde ile kaplanır.

Delikli, kanallı, işlenmiş gövdeler ve düzgün olmayan yüzeyler için de uygundur. Çünkü korozyon önleyici moleküller kapalı ortamı doldurmaktadır.

Oksijen, buhar, deniz suyu, asitler, insan teri ve endüstri gazları gibi etmenler paslanma nedenlerindendir. Örneklerde olduğu gibi etmenlerin pas ve korozyon oluşturmasını önlemek için VCI ürünleri kullanmalıyız.

VCI  özellikle ihracat ve yedek parça ambalajında veya ürünlerin stoklanmasında kullanmaktayız.

Paslanmasını istemediğimiz metal parçalar öncelikle talaş, toz , parmak izi kir ve varsa pastan arındırılır. Çünkü ön temizleme ürünlerinizin daha uzun süre korunmasını sağlayacaktır..

Metal yüzeyinde su, oksijen ve nem gibi bir elektrolit bulunduğunda korozyon başlar. Elektronlar yüksek enerjili bölgeden düşük enerjili bölgeye elektrolit boyunca akarlar. Korozyon işlemi metal yüzeyinde oksidasyon oluşumu ile sonuçlanır.

Elektrik akımı elektrolit boyunca anottan  katoda akar.

Universal Endüstriyel Ambalaj,  Uçucu Korozyon Önleme Teknolojisi ile yüzeyi pasif hale getirir. Ve anottan katoda giden akım akışını tetikleyen elektro kimyasal mekanizmayı engeller veya geciktirir.

VCI, metali elektrokimyasal saldırıya karşı korumak için metal yüzeyde görünmez ince bir film tabaka oluşturur. Böylece oksidasyonu önler.

Universal Endüstriyel Ambalaj ürünleri metal yüzeyde uzun süre pas ve korozyon oluşması önlemektedir.

Vci ürünlerimizi doğru kullandığınız takdirde yıllarca koruma sağlar. Farklı cins metalleri korumak için çeşitli VCI ürünleri bulunmaktadır. Vcı kağıtlara düzgün şekilde sarılmış ürünleriniz, ambalajlama sistemine bağlı olarak iki yıldan daha fazla korunabilir.

Korozyon ve pas önleme açısından VCI kağıtlar diğerlerine göre daha iyidir. Çünkü VCI kağıda yedirildiğinden hızlı ve uzun süre koruma sağlar.

VCI Kağıtlar pas önleyici olarak uzun süredir kullanılmaktadır. VCI kağıt özellikleri nedeniyle, polietilen VCI’dan daha hızlı ve daha uzun süre koruma sağlar. Ama Poly’ın mükemmel olmadığı veya koruyucu yöntemler arasında olamayacağı anlamına gelmez.

VCI Poly Avantajları:
 1. Aşınma ve korozyona karşı ek olarak bir nem bariyeri sağlar
 2. Kullanımı kolaydır. Ürün torba içerisine yerleştirilmesi yeterlidir.
 3. Daha fazla Nem ve toz tutma özelliği ile birlikte rahat taşınabilir.
 4. Diğer korozyon önleme yöntemlerine ilave olarak daha fazla koruma sağlanabilir.
 5. Hafif olması avantajlarını daha olumlu bir hale getirir.
Dezavantajları: 
 1. VCI kağıda göre ince olmasından dolayı çabuk deforme olabilir.
 2. Ambalajın içinde yoğuşma meydana gelmesi çok daha kolaydır.
VCI ürünleri ve nem kurutucular tamamen farklı çalışır.

VCI ürünleri, metal yüzeyde ince bir moleküler koruma katmanı oluşturarak pas ve korozyonu önler. Bu koruma tabakası mikroskobiktir ve metali herhangi bir şekilde değiştirmez,. Ya da ambalajdan çıkarıldıktan sonra VCI’nın temizlenmesi gerekmez.

Nem kurutucu nemi emer. Ama metalleri oksijen gibi korozyona neden olan diğer etkenlerden tam olarak koruyamaz. Çünkü nem kurutucu görevini yaptığında, metal parçanın kurutucu paketine temas ettiği yerlerde paslanmaya neden olabilir.

Tavsiyemiz, uygulamada nem kurutucu kullanılıyorsa, parçalara dokunmayacak şekilde yerleştirilmesidir.

Bütün metaller sürekli eski durumlarına  geri  dönmeye çalışırlar.

Metal + oksijen  → Metaloksit

Bu reaksiyon sonucunda metallerin enerjik yapısı bir basamak geriler. Ve oksijen metal yüzeyine etki ederek ince bir  oksit tabakası oluşturur.

Oluşan pasif oksit tabakası, metalin pastan korunması için bir bariyer görevi yapar. Pasif oksit tabakası bozulmadığı sürece pas oluşmaz.

Pasa ve korozyona karşı korunma bu koruyucu tabakanın bozulmaması ile olasıdır.

Koruyucu tabakanın bozulması aşağıdaki gibi etkenler ile temasla başlar

 • Su ve nem
 • Asit ve bazik tuzlar
 • Kloridler
 • Sülfürler
 • İnsan teri
 • Sanayi ortamı (Kükürtoksit ve kükürt asidi)
 • Ağaç ve kağıt içerisinde bulunan organik asitler
Paslanma başlamış ise durdurmak için ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü paslanma başlamışsa, boyama bile bu paslanmayı durduramaz.

Korozyon genelde atmosferik nem metaller üzerinde yerleştiğinde başlar. Çünkü nem, metal yüzeylerde pozitif polarite (anotlar) ve negatif polarite (katotlar) arasında elektronların akışını sağlar. Bu elektrokimyasal süreç kararma, korozyon veya pas olarak adlandırılan gözle görünür bir oksitlenmeye neden olur.

VCI ambalajlama malzemeleri havaya görülmez, kokusuz ve toksit olmayan korozyon önleyici buhar salan  kimyasallar içerir. Buhar molekülleri ambalaj içinde açıkta kalan metal yüzeylerin üzerine yerleşirler. Ve elektro kimyasal korozyon sürecini yavaşlatır veya durdururlar.

Parçalar ambalajlarından çıkarıldığında, VCI moleküler tabaka hemen buharlaşarak atmosfere karışmaya başlar. Bu sayede, hemen kullanıma hazır, temizlik veya işlem gerektirmeyen kuru ve korozyonsuz ürün yüzeyi bırakır.

Korozyondan korunacak yüzeyin VCI molekülleriyle sürekli kaplanması gerekmektedir.

Sürekli molekül difüzyonu olan ve kapalı bir ortam yaratılmalıdır. Değişik malzeme, değişik ortam ve imalat formları için uygun VCI ürünleri kullanılmalıdır. Çünkü farklı VCI ürünlerinin korumaları da farklıdır.

Endüstriyel Ambalaj Ürünleri
 • Shrink Wrap ve Plastik örtüler
 • Kraft ve krepe kağıtlar
 • Scrim ve Ağ takviyeli kağıtlar
 • Rulo kağıtlar
 • Alüminyum bariyer
 • Kapsül, tablet, tozlar vs.

Şeklinde çok değişik yapıda VCI ihtiva eden ürünlerdir.

Farklı tip ve yapıdaki metallerin oksitlenme biçimlerinde de farklılıklar olmaktadır. Bu nedenle çeşitli metal alaşımlarının yüzey morfolojilerinin farklı tepkilerine göre değişik VCI tipleri üretilmiştir.

Yıkanabilir Yağlar

İçerisinde koruyucu bulunan yağ veya  parafin yağlara denir. Metal yüzeyinin nemle ilişiğinin kesilmesini sağlar. Ama kullanılan yüzeyde çirkin bir görüntü yaratır. Yağladıktan sonra süzülmesi veya kurumasını beklemek gibi zamana  ihtiyaç vardır.

Yağlama işleminden sonra,

Yağın bulaşmaması için kağıt gibi bir malzeme ile tekrar ambalajlanıp streçle sarılmalı. Üretici ve müşteri için ekstra maliyetlere yol açar. İşçilik süresi uzundur. Çünkü parçaların kullanıcı tarafından yıkanması ve yağın metal yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir.

Klima Paketlemesi (silikajel)

Nemin kapalı bir ortam içinde silikajel ile tutulmasıdır. Çevre bilincinin yerleştiği ülkelerde bu yöntem pek  kullanılmamaktadır. Çünkü Çevreci ve Doğa Dostu bir yöntem değildir.

Pahalı koruma sistemlerinden biridir. Çünkü Alüminyum  Bariyer Folyo  veya polietilen ile sızdırmazlık gerektirir. Ve ambalajlama sırasında oluşabilecek  yırtılma veya delinme nemlenmeye neden olur.

Silikajel miktarı kullanılacağı alanın hacmine göre hesaplanmalıdır. 

Çünkü yeterli miktarda konulmayan silikajel pası önlemez. Çünkü sızdırmazlık için özel ekipman ve işçilik gereksinimi vardır. Silikajelin sağlıklı kullanılabilmesi için pakete girinceye kadar dış ortamla temasının kesilmesi gerekmektedir.

Çünkü ambalaja konulan silikajel %70’ lik nispi nemde, 8 saat içerisinde neme doymaktadır. Ve kapalı ambalaj içerisinde hiçte istemediğimiz ve bilmeden bizim yarattığımız rutubet merkezleri oluşturmaktadır.

Özellikle deniz aşırı sevkiyatlardaki süre uzundur. Silikajel ürünlerinin kullanımı, büyük riskler alınması anlamına gelmektedir.

Metal dünyasında yaşanan en önemli sorun  PAS  ve korozyondur. Çünkü sanayicilerin ve özellikle ihracatçıların bu konuda ciddi sıkıntıları olmuştur ve olacaktır.

VCI AMBALAJLAMA YÖNTEMLERİ ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Çünkü bahar aylarında artan pas ve korozyon sorunları için faydalı olduğunu düşünüyoruz,

Önce önümüzdeki sorun nedir ona bir bakalım.

Metallerin elektrokimyasal olarak reaksiyona girmesi sonucu pas ve korozyon oluşur. Bu reaksiyon nem, oksijen ve artıkların bir araya gelmesi ile başlar ve artarak devam eder.

Oluşan pas, materyalin yüzey, renk, mukavemet, iletkenlik ve esneklik gibi özelliklerini bozar. Ve zaman kaybına neden olarak üretici firmanın pazar payını düşürür. Çünkü parçaların kullanılamamasına veya ait olduğu ürünün verimsiz çalışmasına neden olur.

Üretildiği maddenin doğası gereği genellikle asittir. Ve özellikleri nedeniyle normal bir ortamda bile sünger gibi  su ve nemi emer . Metal veya metalden üretilen  parçalar doğrudan oluklu mukavvanın yanına yerleştirilmemelidir. Çünkü asitlik transferi meydana geldiğinde pasa veya korozyona neden olur.

VCI Ambalaj ürünlerinin, metaller ile oluklu ve ahşap gibi asitli ve higroskopik malzemeler arasına yerleştirilmelidir. Çünkü temas noktalarında korozyonu önlemek için gereklidir.

Bu malzemelere örnek kutu, tepsi, tabaka ve palet gibi.

Isı değişimi olan ortamlarda , sıcak hava soğuk havadan daha fazla su tuttuğu için yoğunlaşma oluşur. Ve ortamdaki sıcaklık düştüğünde hava içerisinde bulunan su  yoğunlaşma noktasına inerek  nem oluşur.

Nem Kurutucu Paketler

İçerdikleri yüksek performanslı rutubet emiciler içerideki neme bağlı olarak değişen hızda rutubeti içerisine hapseder. Ve ortamdaki bağıl nemin %100’e ulaşması engellemektedir. Böylece oluşabilecek paslanma, küflenme, mantarlanma, etiket ıslanması ve karton ambalaj bozulması gibi zararlardan korunacaktır.

Denize dayanıklı ambalaj (seaworthy packaging) neden önemlidir?

Çünkü ürünlerin güvenliğini ve sevkiyatın zorlu koşullarına dayanabilmesini sağlar.

Endüstriyel ambalajlama için yeterli teknik bilgiye sahip olunmalıdır. Çünkü teslimata kadar kargo paketi darbe, itme, devrilme ve hava koşulları vb maruz kalacaktır.

Ürünleriniz, varış noktalarına gidene kadar yüklenmekte veya boşaltılmaktadır. Ve bu nedenle, ürünlerin hasar görme ihtimali yüksektir. Ürünlerin güvenliği ve tercihen hasarsız veya az hasar görmesi için doğru ve güçlü paketleme önemlidir.

Uygun önlemler alındığında, gönderiniz güvenli ve hasar görmeden teslim edilecektir.

Deniz aşırı taşımacılık hizmetinin amacı budur. Bu nedenle seaworthy packing hasarı önlediği ve güvenliği sağladığı için kritik öneme sahiptir.

 • Çünkü gönderileri taşınırken korumak teknik beceri ve uzmanlık gerektirir.
 • Çünkü gönderiler zorlu hava koşulları ve taşıma sırasında oluşabilecek kazalar veya öngörülemeyen birçok tehlikeyle karşı karşıyadır
 • Ve ekstra bakım veya önlem gerektirir.
 • Çünkü uygun ve uzman ambalajlama gerektirir.
 • Çünkü transit ürünler pahalı ve üretimi uzun zaman almaktadır.
Denize dayanıklı ambalajlama, doğru yapıldığında  kargo hedefe güvenli ve sağlam ulaşır.

Universal Endüstriyel Ambalaj VCI ihtiyaçlarınız için birçok endüstriyel ambalaj çeşidi sunar.

Çünkü farklı ihtiyaçlar farklı çözüm ve uzmanlık gerektirir.

Eldiven kullanımı sadece elleri korumak için değildir. Eldeki asit ve nemin parçalara geçmesini engellemek için de son derece önemlidir.

Metale doğrudan temas edildiğinde yüzeye aktarılan nem ve asit pas veya korozyona neden olur.

Şiddetli sıcaklık veya nem koşullarında bu  sorunlar daha hızlı ortaya çıkar. Çünkü işlenmiş yüzeyler, metal bileşim veya benzeri ürünler paslanmaya daha duyarlıdır.

Eldiven giyilmesi çok önemli ve yasal zorunluluktur.

 • Ambalajlanacak ürünleri pas ve korozyonu hızlandıracak etmenlerden temizleyiniz.
 • Ürünlerinizi, üretildikten veya temizlendikten sonra kısa sürede ve en uygun Universal Endüstriyel Ambalaj ürünleriyle ambalajlayınız.
 • Pas ve  korozyonu önlemek için eldiven kullanınız.
Daha fazla bilgi için lütfen Universal Endüstriyel Ambalaj ile irtibata geçiniz.

Ürünlerimizde, insana ve doğaya zarar vermeyecek ama ürünlerinizi pas ve  korozyondan koruyacak kadar VCI bulundurmaktadır.

Universal Endüstriyel Ambalaj olarak Doğa ve Çevre Dostu üretim yapmaktayız.

Universal Endüstriyel Ambalaj olarak bize henüz olumsuz bir geri dönüş yapılmadı. Ama bunların VCI ile etkileşimiyle ilgili garanti vermek mümkün değildir. Çünkü ametaller pek çok bileşen, işlem ve alt tabaka türlerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Yağlar, gresler ve diğer sıvı RP’ler  diğer pas önleme yöntemleridir. Bunların plastik, kauçuk ve ahşapla reaksiyona girme olasılığı çok daha yüksektir . VCI’nin bu maddelerle uyumluluğunu kontrol etmeliyiz. Çünkü piyasadaki plastik, kauçuk ve ahşap malzemelerin içeriğinde kullanılan etken maddeler farklılık göstermektedir.

Plastik, kauçuk veya ahşap gibi ametallere VCI ürünlerinin bilinen olumsuz etkisi yoktur.

VCI ürününün çalışması için hava geçirmez ambalaj gerekli değildir. Ancak VCI buharının bir şekilde kapatılması gerekir.

Örneğin, bir araya dağınık yerleştirilen parçalar, parçalar arasında serpiştirilmiş VCI Kağıt ile korunabilir . Parçalar tamamen sarılmalı veya kapatılmalıdır. Çünkü iyi ve uzun koruma sağlanması için hava geçirmez ambalaj en etkilisidir.

Mevcut metallerin çeşitliliğinin yanı sıra çok sayıda soğutucu, yıkama, pas önleyici yağ ve üretim sürecinde kullanılan diğer maddelerden dolayı, VCI’nin bu maddelerle uyumluluğunu kontrol etmek önemlidir. Bazı bileşikler belirli bir VCI formülü ile ters reaksiyona girerek koruma performansını düşürür.

 • Uygun Maliyetli Koruma
 • VCI Buharları içerdiği ambalajın içinde doldurulur.
 • Kolay uygulanır.
 • Yağ temizleme ve yüzey hazırlığı yok.
 • Ürünü kullanmadan veya kaynak yapmadan önce VCI korumasını temizlemeye gerek yok.
 • Girintili ve erişilemeyen alanlara nüfuz eden korozyon önleyici buhar.
 • Ambalajın türüne göre 2 yıla kadar ve daha fazla süre korozyona karşı koruma.
Ambalaj ve paketlemede sizlere özel ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Metaller birçok farklı elementten oluşur. Bileşimindeki farklılıklar nedeniyle, farklı metalleri, performanstan ödün vermeden, daha da kötüsü  ürünleriniz tek bir yöntemle doğanın zarar vermesinden korunamayabilir. İşte bu nedenle  Universal Endüstriyel Ambalaj özel ihtiyaçlarınız için birçok ambalajlama ve koruma yöntemi sunar..

Stoklarımızda tüm ürünlerimiz mevcut olup en hızlı şekilde ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır. Lütfen ürün çeşitlerimizi ve hizmet kalitemizi inceleyin.

Bize aşağıdaki yöntemlerden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:
Adres : Karlıktepe Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi Akyürek Sokak No:7 Kartal İstanbul,Türkiye
Telefon : +90 (216) 517 31 58
Fax : +90 (216) 517 31 59
Mail : [email protected]

Web sitemizdeki iletişim formu üzerinden

Sosyal Medya