Pas Nedir Nasıl Önlenir

Pas Nedir Nasıl Önlenir

Pas Sorunu Nedir ve Nasıl Önlenir

Metal dünyasında yaşanan en önemli sorun  PAS  ve korozyondur. Çünkü sanayicilerin ve özellikle ihracatçıların bu konuda ciddi sıkıntıları olmuştur ve olacaktır.

VCI AMBALAJLAMA YÖNTEMLERİ ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Çünkü bahar aylarında artan pas ve korozyon sorunları için faydalı olduğunu düşünüyoruz,

Önce önümüzdeki sorun nedir ona bir bakalım.

Metallerin elektrokimyasal olarak reaksiyona girmesi sonucu pas ve korozyon oluşur. Bu reaksiyon nem, oksijen ve artıkların bir araya gelmesi ile başlar ve artarak devam eder.

Oluşan pas, materyalin yüzey, renk, mukavemet, iletkenlik ve esneklik gibi özelliklerini bozar. Ve zaman kaybına neden olarak üretici firmanın pazar payını düşürür. Çünkü parçaların kullanılamamasına veya ait olduğu ürünün verimsiz çalışmasına neden olur.