korozyon nedir nasıl oluşur

Korozyon Nedir Nasıl Oluşur

Korozyon Nedir Nasıl Oluşur

Bütün metaller sürekli eski durumlarına  geri  dönmeye çalışırlar.

Metal + oksijen  → Metaloksit

Bu reaksiyon sonucunda metallerin enerjik yapısı bir basamak geriler. Ve oksijen metal yüzeyine etki ederek ince bir  oksit tabakası oluşturur.

Oluşan pasif oksit tabakası, metalin pastan korunması için bir bariyer görevi yapar. Pasif oksit tabakası bozulmadığı sürece pas oluşmaz.

Pasa ve korozyona karşı korunma bu koruyucu tabakanın bozulmaması ile olasıdır.

Koruyucu tabakanın bozulması aşağıdaki gibi etkenler ile temasla başlar

 • Su ve nem
 • Asit ve bazik tuzlar
 • Kloridler
 • Sülfürler
 • İnsan teri
 • Sanayi ortamı (Kükürtoksit ve kükürt asidi)
 • Ağaç ve kağıt içerisinde bulunan organik asitler
Paslanma başlamış ise durdurmak için ortadan kaldırılması gerekmektedir. Çünkü paslanma başlamışsa, boyama bile bu paslanmayı durduramaz.

Korozyon genelde atmosferik nem metaller üzerinde yerleştiğinde başlar. Çünkü nem, metal yüzeylerde pozitif polarite (anotlar) ve negatif polarite (katotlar) arasında elektronların akışını sağlar. Bu elektrokimyasal süreç kararma, korozyon veya pas olarak adlandırılan gözle görünür bir oksitlenmeye neden olur.

VCI ambalajlama malzemeleri havaya görülmez, kokusuz ve toksit olmayan korozyon önleyici buhar salan  kimyasallar içerir. Buhar molekülleri ambalaj içinde açıkta kalan metal yüzeylerin üzerine yerleşirler. Ve elektro kimyasal korozyon sürecini yavaşlatır veya durdururlar.

Parçalar ambalajlarından çıkarıldığında, VCI moleküler tabaka hemen buharlaşarak atmosfere karışmaya başlar. Bu sayede, hemen kullanıma hazır, temizlik veya işlem gerektirmeyen kuru ve korozyonsuz ürün yüzeyi bırakır.

Korozyondan korunacak yüzeyin VCI molekülleriyle sürekli kaplanması gerekmektedir.

Sürekli molekül difüzyonu olan ve kapalı bir ortam yaratılmalıdır. Değişik malzeme, değişik ortam ve imalat formları için uygun VCI ürünleri kullanılmalıdır. Çünkü farklı VCI ürünlerinin korumaları da farklıdır.

Endüstriyel Ambalaj Ürünleri
 • Shrink Wrap ve Plastik örtüler
 • Kraft ve krepe kağıtlar
 • Scrim ve Ağ takviyeli kağıtlar
 • Rulo kağıtlar
 • Alüminyum bariyer
 • Kapsül, tablet, tozlar vs.

Şeklinde çok değişik yapıda VCI ihtiva eden ürünlerdir.

Farklı tip ve yapıdaki metallerin oksitlenme biçimlerinde de farklılıklar olmaktadır. Bu nedenle çeşitli metal alaşımlarının yüzey morfolojilerinin farklı tepkilerine göre değişik VCI tipleri üretilmiştir.

Yıkanabilir Yağlar

İçerisinde koruyucu bulunan yağ veya  parafin yağlara denir. Metal yüzeyinin nemle ilişiğinin kesilmesini sağlar. Ama kullanılan yüzeyde çirkin bir görüntü yaratır. Yağladıktan sonra süzülmesi veya kurumasını beklemek gibi zamana  ihtiyaç vardır.

Yağlama işleminden sonra,

Yağın bulaşmaması için kağıt gibi bir malzeme ile tekrar ambalajlanıp streçle sarılmalı. Üretici ve müşteri için ekstra maliyetlere yol açar. İşçilik süresi uzundur. Çünkü parçaların kullanıcı tarafından yıkanması ve yağın metal yüzeyinden uzaklaştırılması gerekir.

Klima Paketlemesi (silikajel)

Nemin kapalı bir ortam içinde silikajel ile tutulmasıdır. Çevre bilincinin yerleştiği ülkelerde bu yöntem pek  kullanılmamaktadır. Çünkü Çevreci ve Doğa Dostu bir yöntem değildir.

Pahalı koruma sistemlerinden biridir. Çünkü Alüminyum  Bariyer Folyo  veya polietilen ile sızdırmazlık gerektirir. Ve ambalajlama sırasında oluşabilecek  yırtılma veya delinme nemlenmeye neden olur.

Silikajel miktarı kullanılacağı alanın hacmine göre hesaplanmalıdır. 

Çünkü yeterli miktarda konulmayan silikajel pası önlemez. Çünkü sızdırmazlık için özel ekipman ve işçilik gereksinimi vardır. Silikajelin sağlıklı kullanılabilmesi için pakete girinceye kadar dış ortamla temasının kesilmesi gerekmektedir.

Çünkü ambalaja konulan silikajel %70’ lik nispi nemde, 8 saat içerisinde neme doymaktadır. Ve kapalı ambalaj içerisinde hiçte istemediğimiz ve bilmeden bizim yarattığımız rutubet merkezleri oluşturmaktadır.

Özellikle deniz aşırı sevkiyatlardaki süre uzundur. Silikajel ürünlerinin kullanımı, büyük riskler alınması anlamına gelmektedir.